MPL Serie 800


MODELO Rango de Ajuste Temperatura de operación Vida útil mecánica Capacidad eléctrica Presión máxima
CER
Grados Centigrados (ºC) Temperatura de operacion
Cantidad de Ciclos 12 / 220 volt. Max Ruptura
808/14 Aprox. 0,7 a 34,5 bar
-40ºC a 85ºC
Mas de 1.000.000 de ciclos 0,4 a 25 Amp. 220 Volt. 34,5 bar (500 psi)
808/2 Aprox. 0,7 a 34,5 bar
-40ºC a 85ºC
Mas de 1.000.000 de ciclos 0,1 a 25 Amp. 220 Volt. 34,5 bar (500 psi)